Šukoplam VENT 100-900kW

Kotlovi tipa Šukoplam VENT raspona snage 100-900kW u suštini su modifikovani kotlovi familije Šukoplam 100-900kW. Ova modifikacija se ogleda u prilagodavanju standardnog kotla za sagorevanje komadnog goriva i zrnaste biomase (pelet, kostice voća, ugljevi granulacije do 8mm). Sagorevanje zrnaste biomase odvija se potpuno automatizovano.

Kotao je izraden kao tropromajni sa dve vodom hladene pregrade i cevnim snopom što znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri cemu maksimalno predaju toplotu vodi. Ložište kotla podeljeno je na dva dela, prednji deo za sagorevanje komadnog čvrstog goriva i zadnji deo sa fluidizacionom komorom za sagorevanje zrnastog materijala. Loženje kotla čvrstim komadnim gorivom je na srednjim vratima kotla dok se loženje kotla zrnastim materijalom vrši preko puznog transportera sa bočne strane kotla. Skladištenje zrnastog materijala vrši se u dozirnom košu ispod koga, preko rotacionog dodavaca, puzni transporter uzima gorivo i odnosi ga ka komori za fluidizaciju. Zapremina dozirnog koša se radi tako da zadovolji dnevne potrebe kotla. Paljenje zrnaste biomase je potpuno automatsko preko elektricnog upaljaca.

Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isključivo veštacka promaja uz pornoć primarnih ventilatora izabranih tako da obezbede dovoljnu kolicinu vazduha za sagorevanje i fluidizaciju. Uvedeni vazduh se u komori za fluidizaciju deli na primarni i sekundarni dok se deo vazduha uvodi i u puzni transporter kako bi se sprečio povrat plamena iz zone sagorevanja ka dozirnom kosu. Sagorevanje komadnog goriva u prednjem delu lozista vrši se preko vazduha koj i ulazi na klapnu na donjim vratima a ciju kolicinu regulise regulator promaje.

U ovom slučaju radi samo ventilator dimnih gasova dok su ventilatori primarnog vazduha iskljuceni, Ugradnjom talozne komore (ciklona) i ventilatora dimnih gasova kotao se drzi u potpritisku te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom kosu a ni ka vratima za rue no lozenje, a ugradnjom turbulatora u dimnim cevima pospesuje se stepen iskoriscenja kotla za 7-10%. Nesmetan rad kotla obezbedjuje automatika koja na osnovu ulaznih podataka (temperatura vode, dimnih gasova, sobna temperatura, temperatura u tehnoloskom procesu) salje komandu izvrsnim organima (ventilator dimnih gasova, ventilator primarnog vazduha, puzni transporter, elektro upaljac) i time odrzava sve zadate parametre potrebne za kvalitetno sagorevanje i sto bolji rad kotla.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zasticena plastifikacionim postupcima. Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim rezimima 110/90°C kao i 90/70°C sa maksimalnimradnim pritiskom od 3bar-a.

Na zahtev kupca kotlovi mogu sagorevati i drvnu secku granulacije 030 sa maksimalnim sadržajem vlage od 30%,mogu imati automatsko otpepeljavanje kao i automatsko čiscenje dimnih cevi. Takode na zahtev kupca ovi kotlovi mogu se raditi i kao niskopritisni parni kotlovi. Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrsi se sigurnosnim venti lorn ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povisenih temperatura vrsi ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slucaju potrebe rashladuje kotao.

suko100-1suko100-2

Ponuda meseca

ZAVOLITE ZIMU

hotcold

Vrući popusti za dugu i hladnu zimu
posebne pogodnosti za veće količine

Pozovite nas za više informacija!!!

peletline

peleti

Na prodaju bukov pelet BioEnergy Point - obezbedite ga na vreme

Prodavnica 1

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99

Prodavnica 2

PROKUPLjE

9. oktobar br. 33

tel: 027-326-661
mob: 064-642-66-51

Sedište firme

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99