Šukoplam

Kotlovi tipa Šukoplam raspona snage I.OO-900kW namenjeni su prvenstveno za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo, ugalj) koje se ručno ubacuje kroz prostrana srednja vrata na kotlu. Takode srednja vrata mogu biti opremljena otvorom za ugradnju gorionika na pelet, mazut i gas. Ovo prakrično daje kotlu raznovrsnost za sagorcvanjc razlicitih goriva kao i vrlo laku promenu tipa goriva koje se koristi. Konstrukcija kotla je u potpunosti uskladena sa evropskim pa i srpskim standardima SRPS EN 303-5 i SRPS EN 12953.Kotaoje izradcn kao tropromajni sa dye vodom hladene pregrade icevnim snopom, sto znaci da produkti sagorcvanja u tri navrata pro laze pored vodenog prostora, pri ccrnu maksimalno predaju toplotu vodi. Prva razmena toplote vrši se u 10Zistll, u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike povrsine lozižnog prostora. Druga razmena toplote se vrši metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenim pregradama kotla dok jc trecća razmena toplote u dimnim cevima pre nego sto produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplataje zastićena plastifikacionim postupcima. Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90°C, kao i 90/70°C sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a. Ugradnjom gorionika na pelet, mazut ili gas i ugradnjom turbulatora u dimnim cevima radi još bolje razmene toplote stepen iskoriscenja kotla moze dostići 92%. Automatika za rad kotla sa gorionicima kao i turbulatori se isporučuju na zahtev kupca i nisu sastavni deo srandardne isporuke kotla. Regulacija vazduha za sagorevanje pri sagorevanju čvrstog komadnog goriva vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povecava kolicinu vazduha za sagorevanje. Kod korišcenja gorionika na pelet, mazut ili gas količinu vazduha za sagorevanje reguliše automatika gorionika i automatika kotla. Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrsi se sigurnosnim ventilom ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashladjuje kotao.

sukoplam-1sukoplam-2

sukom-3

sukoplam-4

Ponuda meseca

ZAVOLITE ZIMU

hotcold

Vrući popusti za dugu i hladnu zimu
posebne pogodnosti za veće količine

Pozovite nas za više informacija!!!

peletline

peleti

Na prodaju bukov pelet BioEnergy Point - obezbedite ga na vreme

Prodavnica 1

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99

Prodavnica 2

PROKUPLjE

9. oktobar br. 33

tel: 027-326-661
mob: 064-642-66-51

Sedište firme

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99